Εγγραφή στο Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να εγγραφείς στο Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών. Οι επιλογές πληρωμής θα εμφανιστούν στο επόμενο βήμα. Το κόστος της συνδρομής είναι 80 € και ισχύει για 12 μήνες.

Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ανάπτυξη του μαθητολογίου των μελών μας, το Δίκτυο θεώρησε σκόπιμο να θέσει περιορισμούς όσον αφορά στις εγγραφές νέων συνδρομητών, σε περιοχές που καλύπτονται πλήρως από τα υπάρχοντα μέλη.

Συγκεκριμένα, διακόπτονται επ’ αόριστον οι εγγραφές καθηγητών:

  • Ελληνικής Φιλολογίας στο δήμο Αθηναίων.
  • Φυσικής στο δήμο Αθηναίων.

Καθηγητές άλλης ειδικότητας μπορούν να εγγραφούν στο δήμο Αθηναίων.

Καθηγητές Φυσικής και ελληνικής Φιλολογίας, οι οποίοι δεν διαμένουν στο δήμο Αθηναίων, μπορούν να εγγραφούν κανονικά.

Ανάλογοι περιορισμοί θα τεθούν, αν χρειαστεί, και σε άλλες ειδικότητες ανά περιοχή.

Για όλους εμάς εδώ στο Δίκτυο, προτεραιότητα έχουν οι καθηγητές μας.